ASMKO-BIS S.C posiada certyfikat B
"Elastomer poliuretanowy niepalny antystatyczny"
umożliwia on stosowanie wyrobów poliuretanowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.